Jiří Carolides z Karlsperka

česká, 1569 - 1612 statistiky

Nahrávám...

Životopis

Český humanista a básník.

Jiří Carolides (Carolides a Carlsperga Georgius) prožil celý svůj život v Praze, na rozdíl od svých přátel humanistů, kteří často cestovali, a i tak se mu podařilo dosáhnout věhlasu i za hranicemi Čech.

Pocházel z vážené, poměrně bohaté rodiny, a proto nikdy neměl hmotné starosti. Vystudoval pražskou universitu, kde také získal hodnost mistra a krátce pedagogicky působil. Poté se usadil na Novém Městě pražském a věnoval se svým zálibám - psaní básní a epigramů. Měl skutečně neobvyklé básnické nadání a ve své době byl považován za jednoho z nejlepších básníků Rudolfova dvora. Sám císař ocenil jeho talent udělením šlechtického přídomku z Karlšperka (Carlsperga) a vavřínového věnce.

Jeho určitá izolovanost a odtržení od center vzdělanosti - škol, způsobily, že byl ze svého postavení vytěsněn největším soupeřem J. Campanem Vodňanským. Od té doby se stal jeho nepřítelem a dožil se mnoha zklamání. Přesto však nezahořkl na život, jak to sám vyjádřil v básni Na konci pouti životem: "Dožil jsem, těšil mne život.... Pestrý byl život můj...". Zemřel předčasně, ale přesto po sobě zanechal mnoho knih, například básnické sbírky Pamětní verše (1601), Prorok Sofoniáš

Zdroj životopisu: Businská H.-Martínek J.: Renesanční poesie, Praha 1975

Populární autoři:

Jaroslav Hašek

1883 - 1923
Ota Pavel

1930 - 1973