Jiří Andreska

česká, 1931 - 1999

Nahrávám...

Životopis

Narozen 10. 10. 1931 v Kyjích u Prahy, zemřel 10. 11.1999 v Hluboké nad Vltavou, inženýr, CSc., myslivecký historik, zakladatel mysliveckého muzejnictví, autor literárních příspěvků a monografií.
První toulky přírodou podnikal na rodném Nepomucku, v blízkém Klášteře u řeky Úslavy a v nedaleké Žinkovské oboře. Po válce žil jako lesní praktikant v Hartmanicích na Šumavě, pak čtyři roky jako student lesnické školy v Písku a v jeho okolí. Lesnickou fakultu VŠZ v Praze ukončil r. 1964, aspirantské studium etnografie r. 1980 jako kandidát historických věd. V letech 1955-1983 byl odborným a vědeckým pracovníkem Zemědělského muzea v Praze a v loveckém zámku Ohrada na Hluboké. Věnoval se studiu dějin lesnictví, myslivosti, rybářství a jihočeské krajiny. Mnohé výsledky jeho práce jsou přístupné v muzejních expozicích v zámku Ohrada. Od roku 1961 pravidelně spolupracoval s Jihočeským rozhlasem, s Českou televizí a filmovými studii v pořadech o přírodě, ptactvu a zvěři. Je autorem řady publikací zaměřených na přírodu a její současti.

Zdroj životopisu: kniha : Čas hájení, čas lovu

Populární autoři:

Charles Darwin

1809 - 1882