Jindřich Vodák

česká, 1867 - 1940

Nahrávám...

Životopis

Učitel, úředník, literární a divadelní kritik, redaktor, překladatel.
Po ukončení studia na gymnasiu pokračoval na filosofii pražské univerzity Karlovy, kde se věnoval hlavně jazykům. Od roku 1894 začal učit jako středoškolský učitel na středních školách v Kutné hoře, Hradci Králové, Lounech, v Praze jako francouzštinář žižkovské reálky. Po vzniku ČSR byl povolán na Ministerstvo školství a národní osvěty, odtud odešel do důchodu již jako ministerský rada. V roce 1928 dostal čestný doktorát filozofie. Byl ženatý, jeho paní Antonána jej přežila.

Byl činný jako literární a divadelní kritik v Literárních listech, Nivě, Rozhledech. Od roku 1898 v dalších periodikách: Čas, Lidové noviny, Rozvoj. V letech 1891-1894 členem redakce Ottova slovníku naučného pro románské literatury, zejména francouzštinu, a později kulturním referentem Českého slova, dalších novin i časopisů. V roce 1908 spolu s J.S.Macharem redigoval literární časopis Novina, v letech 1918-1922 redigoval týdeník Jeviště. Všude uveřejňoval obsažné a břitké kritiky, někdy pod zkratkou v.d. Přeložil do češtiny několik románů. Až po jeho smrti vyšlo několik svazků jeho kritik.


Zdroj životopisu: Wikipedie

Populární autoři:

Agatha Christie

1890 - 1976