Koupit knihy

Jindřich Štreit

česká, 1946


Nahrávám...

Životopis

Jindřich Štreit se narodil 5. září 1946 ve Vsetíně na Valašsku. V roce 1956 se s rodiči a sourozenci přestěhoval do podhůří Jeseníků, do Těchanova. Vystudoval gymnázium v Rýmařově a pedagogickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci, obor výtvarná výchova. Poté začal vyučovat na Základní devítileté škole v Rýmařově a následující rok se stal ředitelem školy v Sovinci a později v Jiříkově. Kromě své pedagogické a fotografické činnosti se věnoval veřejně prospěšné práci. Vedl galerii v Sovinci a Bruntále. Od roku 1981 úzce spolupracoval s progresivními umělci v Praze, Brně, Bratislavě.
První impuls k fotografování dostal od svého otce a v době studií ho podněcoval prof. Jan Bukovjan. Studium zakončil Jindřich Štreit svou první samostatnou výstavou (1967). Od roku 1972 se koncepčně věnoval zobrazování vesnického života. Soustředil se na portrét a na romskou tematiku. V letech 1974-1977 absolvoval Školu výtvarné fotografie, jeho závěrečnou prací byl soubor z divadelního zákulisí.
Rok 1982 byl pro Jindřicha Štreita přelomový – zúčastnil se jako jediný fotograf nepovolené výstavy neoficiálních výtvarných umělců na tenisových kurtech v Praze, vzápětí byl vzat do vazby a odsouzen za hanobení republiky, byla mu zabavena část negativů i pozitivů a fofoaparát. Po propuštění z vězení nesměl učit, pracoval jeden rok v knihovně a později jako dispečer Státního statku Ryžoviště.
Po státním převratu v listopadu 1989 se však jeho situace změnila – v letech 1991-1994 byl zaměstnancem okresního úřadu a posléze muzea v Bruntále, od roku 1994 je samostatným fotografem. Je docentem na Filmové a televizní fakultě Akademie múzických umění v Praze a na Institutu tvůrčí fotografie Filozoficko-přírodovědné fakulty Slezské univerzity v Opavě.
Od roku 1991 pracuje na dokumentárních projektech ve Francii, Anglii, Rakousku, Německu, Japonsku, Maďarsku, na Sibiři, ale také v Čechách (výstavy Ženská věznice, Břevnovský klášter, Lidé olomouckého okresu, Lidé Mikulovska, Cesta ke svobodě, Lidé Třineckých železáren). Na univerzitách vede několik studentských projektů (Lidé Hlučínska, Náš svět, Zlín a jeho lidé).
Je rytířem DC a členem Sdružení Q Brno, Spolku olomouckých výtvarníků, Aktivu volné fotografie při Pražském domě fotografie a Umělecké besedy v Praze.
Dílo tohoto světoznámého fotografa je úctyhodné – uskutečnil desítky výstav u nás i v zahraničí a jeho fotografie jsou zastoupeny v nejprestižnějších veřejných sbírkách po celém světě. Bylo o něm natočeno osm dokumentárních filmů a do roku 1999 vydal jedenáct knih svých fotografií.
Jindřich Štreit je ženatý a má dceru Moniku.(zdroj životopisu: www.knihystehlik.eu)

Přidat ocenění

Ocenění (1)

2019 - Cena Unie českých spisovatelů (za jedinečné zachycení světa)