Jindřich Francek

česká, 1943

Nahrávám...

Životopis

Narozen 2.2.1943 v Hradci Králové. PhDr., archivář a historik, věnuje se dějinám měst, práva a správy v raném novověku a vývoji kriminality a hrdelního soudnictví. historické práce.PhDr. . Vystudoval dějepis a archivnictví na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Po absolvování školy působil dvacet let ve Státním oblastním archivu v Zámrsku, než 1. září 1991 nastoupil do Státního okresního archivu v Jičíně, kde se stal ředitelem. V pozici ředitele SOkA Jičín působil až do listopadu 2008. Zabývá se především městskými a právními dějinami českých zemí v 16.–18. století, problematikou zločinu a trestu a regionální historií Jičína a okolí.

Zdroj životopisu: cs.wikipedia.org

Populární autoři:

Charles Bukowski

1920 - 1994