Jindřich Černý

česká, 1930 - 2020

Nahrávám...

Životopis

Jindřich Černý (* 20. června 1930, Čáslav) je český divadelní historik a kritik, dramatik, s jazykovou spoluprací překladatel ze španělštiny a z čínštiny, nositel Ceny F. X. Šaldy
V letech 1948–1952 vystudoval pražskou Filozofickou fakultu UK a DAMU. Byl odsouzen pro studentskou protistátní činnost, trest vykonával ve vojenské pracovní jednotce v kamenolomu. Do roku 1960 směl spolupracovat s kulturními institucemi pouze externě, v letech 1960–1970 byl redaktorem a později i šéfredaktorem Dilia a stážistou divadelního kabinetu ČSAV. Jako divadelní kritik publikoval v letech 1957 až 1970 v odborných divadelních časopisech, v Lidové demokracii a v Hostu do domu. Po zákazu činnosti se stal na tři roky nočním hlídačem. V roce 1977 nastoupil na zfalšované kádrové materiály[1] do archivu Národního divadla v Praze, kde pracoval (později i v propagaci ND) do r. 1990. V letech (1991–1993) byl ředitelem Národního divadla. Po roce 1989 pokračoval v publikační činnosti v Lidových novinách a odborných divadelních časopisech.

Zdroj životopisu: http://cs.wikipedia.org

Populární autoři:

Carl Sagan

1934 - 1996
Terry Pratchett

1948 - 2015