Jaroslav Vostrý

česká, 1931

Nahrávám...

Životopis

Narodil se v rodině úředníka. 1963–88 byla jeho manželkou spisovatelka Alena Vostrá. Obecnou školu vychodil v Turnově a Čáslavi, gymnázium v Kutné Hoře a Čáslavi. Po maturitě (1950) dva roky nuceně vykonával dělnická povolání. 1952–58 studoval na DAMU divadelní vědu a dramaturgii; absolvoval diplomovou prací Od románu k dramatu, pojednávající o Leonovových dramatizacích vlastních próz. Už za studií byl (od 1956) zaměstnán v měsíčníku Divadlo, který posléze 1961–63 řídil jako šéfredaktor. 1964 se stal dramaturgem Státního divadelního studia Praha; v jeho rámci 1965 založil spolu s Ladislavem Smočkem pražské divadlo Činoherní klub a stal se jeho uměleckým šéfem, uplatňoval se zde také jako režisér, dramaturg i autor. Od prosince 1963 byl současně odborným asistentem na DAMU, kde přednášel teorii dramatu a divadla a vyučoval dramaturgii. Koncem 1972 byl z politických důvodů zbaven funkce uměleckého šéfa Činoherního klubu a v červenci 1973 z divadla propuštěn, 1977 byl propuštěn i z DAMU. 1977–87 mohl režisérsky působit jen v mimopražských divadlech (Činoherní studio v Ústí nad Labem, 1977–78; Divadlo Jaroslava Průchy na Kladně, 1980–81; Východočeské divadlo v Pardubicích, 1981–87). Na DAMU se směl vrátit až 1987, 1990 se zde habilitoval; 1992 byl jmenován profesorem pro obor dramaturgická tvorba; 1993–95 vykonával funkci rektora AMU, nyní působí na katedře teorie a kritiky DAMU. V lednu 1990 se znovu stal uměleckým šéfem Činoherního klubu a po hospodářskosprávním osamostatnění divadla byl do 1993 jeho ředitelem.