Koupit knihy

Jaroslav Václav Polc

česká, 1929 - 2004


Nahrávám...

Životopis

Jaroslav Polc se narodil 14. 9. 1929 českým rodičům v Chicagu. Základní a střední školu absolvoval již v Praze, kde také maturoval na Jiráskově gymnáziu roku 1948. Dva roky potom studoval na St. Procopius College v Lisle, v americkém státě Illinois. Licenciát teologie získal na Papežské lateránské universitě v Římě, kde studoval v letech 1950-1955. Na kněze byl vysvěcen 25. 9. 1955 v Green Bay v USA.
V letech 1960-1962 byl knihovníkem Papežského pastoračního ústavu na Lateránské universitě a zároveň tajemníkem právě založeného Ústavu Jana XXIII. pro patristiku a středověk. Roku 1962 byl na Lateránské universitě promován na doktora teologie. O rok později se stal ředitelem knihovny této university a ve funkci setrval až do roku 1991. V roce 1964 získal, opět na Lateránské universitě, licenciát církevního práva, a diplom Školy paleografie a diplomatiky při Vatikánském tajném archivu.
V letech 1968-1989 řídil náboženskou řadu římské Křesťanské akademie, ve které vyšlo 110 svazků.
29.4. 1991 byl Jaroslav V. Polc jmenován docentem pro obor církevní historie na Katolické teologické fakultě Karlovy University v Praze a 14. 10. 1992 profesorem církevních dějin a patrologie. Od roku 1994 byl rovněž členem odborné komise Českého historického ústavu v Římě. V letech 1997-2002 byl děkanem KTF UK.(zdroj životopisu: http://www.radiovaticana.cz/clanek.php4?id=942)

Přidat ocenění

Ocenění

U autora není zatím žádné literární ocenění.

Populární autoři:

Karel Čapek

1890 - 1938