Koupit knihy

Jaroslav Talácko

česká, 1941 - 2006


Nahrávám...

Životopis

Prof. Ing. Jaroslav Talácko, CSc. byl významný odborník, který se věnoval především teorii i praxi automatizace výrobních strojů a zařízení a konstrukce manipulátorů a průmyslových robotů.

Jako absolvent Fakulty strojního inženýrství ČVUT v Praze v oboru obráběcích a tvářecích strojů nastoupil na tuto Fakultu jako asistent a v roce 1972 obhájil kandidátskou dizertační práci. Souběžně s působením na Fakultě pracoval do roku 1989 jako vědecký pracovník v průmyslových podnicích (ČKD, Koh-I-Noor Praha). V roce 1989 se habilitoval a v roce 1995 se stal profesorem. Profesor Talácko byl od roku 1990 vedoucím katedry výrobních strojů a zařízení pro strojírenskou výrobu a od roku 1998 vedl Ústav výrobních strojů a mechanismů.

Od počátku působení na Fakultě strojní ČVUT se věnoval teorii automatů ve vztahu k aplikacím a s tím souvisela i jeho aktivita v oboru hydraulických a pneumatických mechanismů a později v oblasti teorie a konstrukce manipulátorů a robotů. Zavedl předmět Průmyslové manipulátory a roboty. Mezi nejvýznamnější projekty, na nichž se podílel, patřilo automatizované svařovací pracoviště v podniku Metrostav Praha (1980), dále automatický manipulátor pro mazání nástroje při lisování trub ve VTŽ Chomutov, rekonstrukce hydraulického systému razicího štítu pro výstavbu metra v Praze, automatické pracoviště pro nýtování leteckých konstrukcí. V poslední době byl u zrodu spolupráce Fakulty strojní ČVUT v Praze s firmou Porsche AG a vybudoval dceřinou firmu Porsche Services Praha, s. r. o.

Psal hlavně knihy o robotech a strojích.(zdroj životopisu: http://www.automatizace.cz/article.php?a=1208)

Přidat ocenění

Ocenění

U autora není zatím žádné literární ocenění.

Populární autoři:

Jules Verne

1828 - 1905