Koupit knihy

Jaroslav Šebek

česká, 1970


Nahrávám...

Životopis

Mgr. Jaroslav Šebek, Ph.D., se narodil v roce 1970 v Benešově. V roce 1993 ukončil magisterské studium oboru historie na Filozofické fakultě UK v Praze obhajobou diplomové práce na téma: Československý rok 1929. O pět let později uzavírá Jaroslav Šebek i doktorské studium na téže fakultě disertační prací na téma: Sudetoněmecký politický katolicismus na křižovatce.

Od června 1995 pracuje Jaroslav Šebek v Historickém ústavu AV ČR Praha - dnes jako vědecký pracovník oddělení československých dějin 20. století. Zabývá se politickými, sociálními a ideovými dějinami meziválečného Československa; specializuje se na dějiny česko-německých vztahů a věnuje se také problematice vývoje antidemokratických hnutí ve 20. století v evropském kontextu, politickým dějinám ve středoevropském kontextu a otázkám církevních a náboženských dějin v 19. a 20. století.

V roce 2009 úspěšně završil habilitační řízení na Filozofické fakultě MU v Brně a byl mu udělen titul docent.
Historik Jaroslav Šebek je autorem více než 60 studií v domácích i zahraničních odborných časopisech a sbornících. V roce 2006 vydal také monografii Mezi křížem a národem, která se věnuje tématu politického a ideového vývoje sudetoněmeckého katolického prostředí v meziválečném Československu a letos připravuje k vydání v německém Lit Verlag knihu „Sudetendeutscher Katholizismus auf dem Kreuzweg“ a pro nakladatelství Paseka dokončuje knihu „Ve stínu Mariánského sloupu“, věnovanou interakci katolického prostředí s meziválečnou československou společností. (zdroj životopisu: http://www.rozhlas.cz/leonardo/anonce/_zprava/726588)

Přidat ocenění

Ocenění

U autora není zatím žádné literární ocenění.

Populární autoři:

Johanna Lindsey

1952 - 2019
Wilbur Smith

1933 - 2021