Jaroslav Průšek

česká, 1906 - 1980

Nahrávám...

Životopis

PRŮŠEK Jaroslav - český sinolog

* 14. 9. 1906 Praha, + 7. 4. 1980 Praha

V letech 1917-25 studoval na Jiráskově gymnáziu v Praze, po maturitě byl přijat ke studiu dějin antických národů a Byzance na Filozofickou fakultu UK v Praze. Od roku 1927 se soukromě věnoval čínštině. V letech 1928-30 absolvoval studium sinologie a japanologie v Göteborgu u Bernarda Karlgrena a v Halle u prof. G. Halouna, v prosinci 1930 dosáhl doktorátu z oboru historie na FF UK v Praze a v následujícím roce pokračoval ve studiích v Lipsku u prof. Hänische (čínština) a Wedemeyera (japonština).

V roce 1932 jej Orientální ústav vyslal na studijní pobyt do Číny. Na Národní univerzitě v Pekingu studoval dějiny hospodářství a navazoval osobní kontakty s předními osobnostmi čínské literatury a literárního dějepisectví. V letech 1934-37 pokračoval ve studiu čínské literatury na císařské univerzitě v Tokiu, 1937 vedl letní dvouměsíční kurs dějin čínské literatury v Berkeley (USA). Po návratu do vlasti pracoval v Exportním ústavu (1938-39), učil čínštinu na Vyšší lidové škole ve Zlíně (1937-38), katalogizoval čínské knihy v Univerzitní knihovně (1938-40), a především působil jako lektor čínštiny a japonštiny ve Škole živých orientálních jazyků při Orientálním ústavu v Praze (1938-46). Za války odmítal nabídky na působení v Německu.

V roce 1945 byl jmenován docentem FF UK (habilitační práce Research into the Beginnings of the Chinese Popular Novel). V témže roce založil katedru filologie a dějin Dálného východu a inicioval založení časopisu Nový Orient. 1947 byl jmenován mimořádným, 1948 řádným profesorem čínské a japonské řeči a literatury na FF UK v Praze. Zároveň přednášel na Univerzitě Palackého v Olomouci. V roce 1948 se stal úřadujícím místopředsedou Orientálního ústavu, 1952 zvolen proděkanem FF UK v Praze. V listopadu 1954 rezignoval na vedení katedry filologie a dějin Dálného východu FF UK. V roce 1955 byl zvolen členem ČSAV; v Orientálním ústavu pracoval až do svého vynuceného odchodu roku 1971, od 1952 jako jeho ředitel.

Zdroj životopisu: http://www.libri.cz/databaze/orient/search.php?name=Pr%F9%B9