Jaroslav Miller

česká, 1971

Nahrávám...

Životopis

Prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D. (* 8. ledna 1971 Šumperk) je český historik působící na Filozofické fakultě Univerzity Palackého. Odborně se zabývá dějinami raného novověku se zaměřením na urbánní dějiny, historiografii a politické myšlení středověku a raného novověku.

Jaroslav Miller vystudoval Gymnázium v Šumperku (1985–1989) a poté Filozofickou fakultu Univerzity Palackého obory Historie – Ruská filologie a literatura – Anglická filologie a literatura (1989–1995). Pokračoval ve studiu na Central European University v Budapešťi (1996-1997 M.A. v oboru raně novověká historie). Absolvoval postgraduální studium na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v oboru obecné dějiny (1996-2000) a na Central European University v Budapešťi (1998-2003) v oboru komparativní dějiny. Historii raného novověku studoval také na University of Oxford (1999-2000). Zúčastnil se také kratších studijních, vědeckých a přednáškových pobytů v Německu (Marburg, Lipsko, Chemnitz), Kanadě (Toronto), Slovensku (Ružomberok), Nizozemí (Utrecht), Velké Británii (Edinburgh) a Ukrajině (Lvov). V roce 2005 se habilitoval a byl jmenován docentem v oboru historie na Univerzitě Palackého v Olomouci. Od roku 2011 působí jako vedoucí Katedry historie Filozofické fakulty Univerzity Palackého. V únoru 2012 Jaroslav Miller obdržel při slavnostním ceremoniálu v Karolinu od prezidenta republiky jmenovací dekret a stal se řádným profesorem v oboru historie.

Zdroj životopisu: http://cs.wikipedia.org

Populární autoři:

J. R. R. Tolkien

1892 - 1973