Koupit knihy

Jaroslav Kučera

česká, 1955


Nahrávám...

Životopis

Doc., PhDr., CSc., historik, věnuje se českým dějinám 20. století a česko-německým vztahům.

Vystudoval historii a němčinu na Filozofické fakultě UK, posléze působil jako vědecký pracovník Akademie věd. Od roku 1995 přednáší na Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Ve svých studiích se věnuje především otázce vysídlení sudetoněmeckého obyvatelstva po druhé světové válce a zařadil se k historikům, kteří po roce 1989 usilovali (a usilují) o přehodnocení postoje k odsunu tak, jak byl interpretován v historiografii předlistopadové éry.(zdroj životopisu: www.mlp.cz)

Přidat ocenění

Ocenění

U autora není zatím žádné literární ocenění.

Populární autoři:

Carl Sagan

1934 - 1996