Jaroslav Kratochvíl

česká, 1885 - 1945

Nahrávám...

Životopis

Jaroslav Kratochvíl maturoval na gymnasiu roku 1900, poté studoval vysokou školu zemědělskou v Halle-Wittenberku (Německo), studia ukončil roku 1906. V první světové válce byl zajat na ruské frontě, od roku 1916 působil jako důstojník v československých legií v Rusku

Po návratu z Ruska (1920) získal místo úředníka státních lesů a statků. V letech 1927–1929 působil jako odpovědný
redaktor revue Nové
Rusko. Roku 1936 se stal členem tzv. U-Bloku. V lednu 1945 byl za účast v odboji zatčen gestapem, následně byl deportován Terezína, kde zemřel.

Zdroj životopisu: spisovatele.cz

Populární autoři:

Terry Pratchett

1948 - 2015