Koupit knihy

Jaroslav Jeníček

česká, 1965


Nahrávám...

Životopis

MUDr. Jaroslav Jeníček, CSc. (nar. 1965)

V roce 1989 promoval na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Po krátkém působení na gynekologicko-porodnickém oddělení nemocnice ve Slaném pracoval od roku 1990 na Gynekologicko-porodnické klinice 1. lékařské fakulty UK a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. První atestaci z oboru gynekologie a porodnictví složil v roce 1992, druhou v roce 1996. Od počátku svého působení na klinice se podrobně zajímal o urogynekologii a od roku 1995 se začal hlouběji věnovat problematice menopauzy, zejména metabolických změn v tomto období. Založil na klinice speciální poradnu pro poruchy klimakteria, která soustřeďovala pacientky z celé republiky.

Dnes pracuje jako vedoucí lékař gynekologického oddělení Lékařského domu Praha 7, a.s., kde se v říjnu roku 2000 zasloužil o otevření Centra klimakterické medicíny. V roce 2001 začal pracovat jako odborný asistent Gynekologicko-porodnické kliniky 3. lékařské fakulty UK a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. V roce 2001 obhájil kandidátskou disertační práci na téma Metabolické změny po kastraci v premenopauze a byl mu udělen titul CSc.

Od roku 1996 se aktivně zúčastňuje domácích i zahraničních kongresů věnovaných problematice menopauzy a osteoporózy. Publikoval již řadu převážně vědeckých prací týkajících se hlavně metabolických změn po menopauze, ale je i autorem knihy Žena v přechodu aneb Ženou po celý život ( 1999 ), která je určena laické veřejnosti. V roce 2001 vydal knihu Hormonální substituční terapie a klimakterium, průvodce pro lékaře. Problematiku menopauzy a hormonální substituční léčby opakovaně přednáší po celé republice i v zahraničí.

Je členem České gynekologické a porodnické společnosti, členem výboru Sekce ČGPS pro otázky menopauzy, Senologické sekce ČGPS a Společnosti pro metabolické onemocnění skeletu. (zdroj životopisu: www.grada.cz)

Přidat ocenění

Ocenění

U autora není zatím žádné literární ocenění.

Populární autoři:

Charles Darwin

1809 - 1882