Koupit knihy

Jaroslav Dubnický

slovenská, 1916 - 1979


Nahrávám...

Životopis

Jaroslav Dubnický bol slovenský historik a vysokoškolský pedagóg. Venoval sa najmä štúdiu slovenského národného obrodenia a slovenskej politiky v prvej polovici 19. storočia.

Študoval históriu a dejiny umenia na Filozofickej fakulte Karlovej univerzity v Prahe a Univerzity Komenského v Bratislave. V roku 1947 sa habilitoval na docenta a v roku 1958 bol menovaný za univerzitného profesora. V rokoch 1950-1951 bol dekanom Filozofickej fakulty UK. V rokoch 1950-1951 viedol Historický ústav SAV. V júni 1960 predsedal za česko-slovenskú stranu v česko-slovensko-maďarskej zmiešanej komisii historikov.

Přidat ocenění

Ocenění

U autora není zatím žádné literární ocenění.