Jaroslav Čechura

česká, 1952

Nahrávám...

Životopis

Prof. PhDr. Jaroslav Čechura, DrSc. (* 22. prosince 1952 Plzeň) je český historik specializující se především na novověké sociální dějiny, konflikty, rebelie, kriminalitu, stavovskou politiku a politickou kulturu sněmování.
Základní vzdělání získal na školách ve Štáhlavech a Starém Plzenci, gymnázium absolvoval úspěšně v Blovicích.
Jaroslav Čechura vystudoval Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy, obor historie-politická ekonomie. Tituly kandidáta (1986) a doktora věd (1996) získal na Akademii věd. V letech 1990-92 studoval v SRN. Od roku 1992 docent a od roku 2000 profesor na FF UK v Praze.
V letech 1977 až 1986 byl pracovníkem Státního ústavu památkové péče a ochrany přírody v Praze. Dále pracoval do roku 2002 ve vedení Archivu Národního muzea. Od tohoto roku přednáší na Ústavu dějin FF UK a je zaměstnán jako odborný pracovník ANM. Také přednáší na Technické univerzitě v Liberci.

Zdroj životopisu: cs.wikipedia.org

Populární autoři:

George Gamow

1904 - 1968
Bertrice Small

1937 - 2015