Jaroslav Brož

česká, 1907 - 1977

Nahrávám...

Životopis

Filmový publicista

Brož Jaroslav

Narozen 13.1. 1907 ve Vídni. (Rakousko).
Zemřel 3.9. 1977 v Praze.

Přední český filmový publicista a kritik v předválečném období. Jazykové znalost francouzského a anglického jazyka mu umožnila věnovat pozornost britskému a francouzskému filmu v období po druhé světové válce. Byl již mladším příslušníkem tzv. generace 1927, která přinesla nový pohled na tehdejší kinematografii (přelom éry němého a zvukového filmu).

Novinář, filmový kritik a historik. V letech 1925-1930 studoval na ČVUT v Praze. V letech 1928-1930 spolupracoval s ilustrovaným týdeníkem Rozkvět, kam přispíval do kulturní a literární rubriky. V letech 1932-1935 a 1937-1938 byl vedoucím filmové rubriky deníku Národního Osvobození. Dále spolupracoval s kulturní revue Útok 1933-1937. v třicátých letech dále přispíval do sociálně-demokratických listů a kulturních revue – Nová doba (1934-1937), do deníků Moravský přítel lidu (1935), byl hlavním filmovým zpravodajem Práva Lidu (1938), přispíval do deníku Naše Zprávy (leden-březen 1939), spolupracoval s časopisy Žijeme, Čin či s deníkem Demokratický Střed. Na konci roku 1938 byl vyslán do Berlína, aby zjistil jakým způsobem je zajišťována filmová výuka herců a jakým způsobem bylo organizováno filmové školství v tehdejším Německu. Po svém návratu z Německa v březnu 1939 se vyznačoval zvýšenou angažovaností v propagaci děl německého filmového průmyslu a filmového průmyslu v třetí říši. V roce 1940 dobrovolně nabídl své služby německé filmové výrobně Tobis, kde pracoval jako propagační šéf. Po její likvidaci přešel ke společnosti Elektafilm, která uváděla na český trh filmy německých filmových výroben Bavárie, Tobis, Prag-Film.

Za války přispíval do časopisu Eva, spolupracoval s kulturním týdeníkem Světozor a publikoval v letech 1942-1943 v deníku České slovo. Po válce mu bylo vytýkáno, že vědomě propagoval německé filmy a schvaloval účast českých filmařů v německém filmu. V roce 1945 prošel prověrkou před komisí filmových pracovníků. Stal šéfredaktorem Filmové práce –jediného oborového časopisu filmových pracovníků, který vycházel v letech 1945-1946. Spolupracoval s časopisem Cíl a přispíval do denního tisku. V letech 1947-1948 spolupracoval s redakcí Filmových Novin. Od roku řídil časopis Film a doba. V letech 1949-1955 byl redaktorem zahraniční dokumentace a v letech 1955-1963 vedoucí dokumentace zahraničního tisku Československého filmexportu, od roku 1964 pracovník vědeckého kabinetu Československého filmového ústavu a od roku 1965 pedagogem na FAMU.

Zpracoval: Heralt

Zdroj životopisu: uživatel Heralt

Populární autoři: