Jaroslav Balvín

česká, 1981

Nahrávám...

Životopis

Vystudoval základy humanitní vzdělanosti na Pedagogické fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a obor elektronická kultura a sémiotika na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze. Absolvoval dvousemestrální stáž v Centru audiovizuálních studií FAMU v Praze a jedním z jeho zájmů je teorie komiksu.

V Ústí n. L. spoluzaložil studentský časopis Filé a v letech 2003-04 působil jako jeho šéfredaktor. Věnoval se také kurátorství výtvarných výstav, mj. byl v letech 2005-06 kurátorem studentského výstavního prostoru Univerzity Karlovy v Praze-Jinonicích a zde také editorem oborového věstníku Mladý sémiotik. Od roku 2004 organizuje a moderuje autorská čtení, performance a multimediální večírky v Ústí nad Labem, Litoměřicích a jiných městech v Ústeckém kraji.

V roce 2004 založil nakladatelství Grafobal Pres zaměřené původně na tvorbu naivních a duševně nemocných básníků. Editoval zde mj. sbírky Matce... (Radek Hásek), Concorde mého smutku odlétá (Radim Neuvirt) a antologii marginálních autorů Ústeckého kraje Kalné vody (společně s nakladatelstvím Concordia, Praha 2005).

Je autorem knihy rozhovorů s labskoústeckými kulturními a uměleckými protagonisty v období od konce sedmdesátých let do roku 2006 Skryté vrstvy (Grafobal Pres, Ústí n. L. 2007). Edičně připravil antologii severočeského komiksu Bublifuk (Grafobal Pres, Ústí n. L. 2007). Přispívá do řady periodik a na internetové portály. Je editorem bulletinu Knihovny K. H. Máchy v Litoměřicích s názvem Karel Hynek Mácha. Od 1. 5. 2009 je šéfredaktorem Portálu české literatury.

Zdroj životopisu: http://www.jaroslavbalvin.cz/