Jaromíra Hüttlová

Jaromíra Rybková · B. Dubňanská · Anna Štětková · Jarmila Svobodová pseudonymy

česká, 1893 - 1964

Nahrávám...

Životopis

PhDr. Jaromíra Hüttlová (11. listopadu 1893 Tábor - 21. října 1964 Praha) byla česká středoškolská pedagožka, spisovatelka a překladatelka z němčiny a francouzštiny. Autorka knih a románů převážně pro mládež, dcera spisovatele T. E. Tisovského.

PhDr. Jaromíra Hüttlová je známá především jako spisovatelka - autorka povídek a románů pro mládež; napsala více jak 40 knih a 8 povídek, některé také pod pseudonymy Anna Štětková, B.Dubská, Jarmila Svobodová a Dr.J.H..

V třicátých a čtyřicátých letech 20. století byly její knihy neobyčejně populární. Patřily sice do kategorie umělecky nenáročné a zábavné konzumní četby, ale obsahovaly také výchovné a morální poslání. Ve svých románech se snažila vyhnout podbízivé kýčovité sentimentalitě, která se objevila např. v knihách ze studentského prostředí Viléma Neubauera (př. Sextánka - kniha 1927, film 1936; Filosovka Mája - 1928). Jako pedagožka zachycovala reálnou atmosféru gymnaziálního světa, kde učila, popisovala studentský život v kolektivu i zdravou morálku studentů. Její dílo bylo adresováno především dospívajícím dívkám a dětem (např.edice Dívčí knihovna - Pod vlajkou mládí). Psala však i pro dospělejší čtenáře (více jak 11 titulů) - některé její romány vyšly ve známé Červené knihovně. Obsahem většiny románů i povídek byla milostná témata, ale i příběhy s mírně dobrodružným nebo detektivním dějem. Romány byly většinou ilustrovány, v 30.letech např. A. L. Salačem, Artušem Scheinerem, F.J. Peškem, H. Jakobem, E.Posledníkem. Po roce 1941 napsala pro mládež už jen 2 knihy a 4 povídky; v důchodu (po roce 1951) napsala ještě jednu knížku pro děti, ale rukopis nebyl nikdy vydán, protože jako „buržoasní“ spisovatelka byla na "seznamu režimem nežádoucích" autorů.

Několik knih Jaromíry Hüttlové vyšlo v dalších upravených vydání v letech 1992-1994 a 2000, např.: v nakladatelství Ivo Železný: Dáša, pražská studentka (l.vyd. 1929); Jarčina píseň(1931 ); Táňa z naší oktávy(1930); Věrka,hvězda stadionu (1934); Rok dovolené(1934) a Ženy bez domova; Čajovna U dvou růží, Vánoční píseň;Zpověď ženy svého věku; Tragická léta (první vydání rukopisu z autorčiny pozůstalosti).

Zdroj životopisu: http://cs.wikipedia.org/wiki/Jarom%C3%ADra_H%C3%BCttlov%C3%A

Populární autoři:

Charles Darwin

1809 - 1882