Koupit knihy

Jaromír Veber

česká, 1953


Nahrávám...

Životopis

Prof. Ing. Jaromír Veber, CSc. (nar. 16. 8. 1953 v Chomuticích, okres Jičín)

Absolvent Fakulty výrobně-ekonomické Vysoké školy ekonomické v Praze, docent v oboru ekonomika průmyslu (r. 1988), docent v oboru podnikové hospodářství (r. 1999). V roce 2002 byl jmenován profesorem. Od roku 1994 je vedoucím katedry managementu, od roku 2006 je děkanem Fakulty podnikohospodářské VŠE v Praze. Odborně se zaměřuje na produktový a provozní management, management kvality a environmentu, prosperitu a výkonnost organizací, krizové řízení. Je manažerem kvality (DGQ a EOQ 1995), absolventem tréninkového kurzu pro experty-hodnotitele modelu EFQM (2000). Je autorem nebo spoluautorem řady odborných publikací, například Management - základy, prosperita, globalizace (Management Press 2000), Management kvality, environmentu a bezpečnosti (Management Press 2006), Řízení jakosti a ochrana spotřebitele (Grada Publishing 2002, 2006), řady vysokoškolských skript, řady vysokoškolských skript, více než sta odborných statí atd. Působí také jako poradce pro zavádění systé
mů managementu kvality a environmentu (cca 70 úspěšných aplikací zakončených certifikáty).(zdroj životopisu: www.grada.cz a www.mlp.cz/)

Přidat ocenění

Ocenění

U autora není zatím žádné literární ocenění.

Populární autoři:

Wilbur Smith

1933 - 2021