Jaro Křivohlavý

česká, 1925 - 2014

Nahrávám...

Životopis

Prof. PhDr. Jaro Křivohlavý, CSc. (*19.3.1925 Třebenice; † 27.12.2014 Praha) byl český psycholog a spisovatel. Zabývá se psychologií zdraví, experimentální psychologií, logoterapií, pozitivní psychologií a problematikou manželského života. V posledních letech napsal několik knih o odpouštění a o jeho pozitivním vlivu na lidské zdraví.
Když mu bylo 17 let, dostal se jako student roudnického gymnázia do nacistického koncentračního tábora v Terezíně. Následně byl donucen tři roky pracovat na dole Prago IV v Kladně.
Na Filozofické Fakultě UK vystudoval obory psychologie - filozofie a anglistika, v roce 1950 mu byl udělen doktorát filozofie.
V roce 1966 se stal kandidátem věd a později mu byla udělena docentura. Nakonec po habilitaci na Masarykově univerzitě v Brně v roce 1996 mu prezident republiky Václav Havel udělil hodnost univerzitního profesora psychologie.
Prvních 15 let profesního života pracoval ve Výzkumném ústavu bezpečnosti práce v Praze. V období 1967 - 1994 byl zaměstnán v Institutu pro další vzdělávání lékařů v Praze. V průběhu těchto let učil a publikoval v Čechách i v zahraničí. V současnosti přednáší psychologii zdraví na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy.
Je křesťanem, pokřtěn byl v roce 1939, člen Českobratrské církve evangelické. Za totality byl po dobu tří období (1969-1984) svobodně zvoleným laickým členem vedení této církve (byl členem synodní rady).
Od roku 1951 je ženatý, má 3 děti, 8 vnoučat a 4 pravnoučata.

Zdroj životopisu: http://cs.wikipedia.org/wiki/Jaro_K%C5%99ivohlav%C3%BD

Populární autoři: