Jarmila Bednaříková

česká, 1952

Nahrávám...

Životopis

Doc. PhDr. Jarmila Bednaříková, CSc. (* 1952) je česká historička zabývající se dějinami pozdní antiky a raného středověku, působící na Ústavu klasických studií Filosofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Publikovala množství knih a odborných studií, ve kterých se zabývala např. problematikou stěhování národů, historii Hunů, germánským státům a sociálním problémům pozdně Římské říše.

Jarmila Bednaříková vystudovala historii, archeologii a klasickou filologii na Filosofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Na Filosofické fakultě Masarykovy univerzity také přednáší starověké dějiny. K 1. dubnu 2007 byla jmenována docentkou v oboru historie - obecné dějiny.

Zdroj životopisu: česká wikipedie

Populární autoři:

Carl Sagan

1934 - 1996
Charles Bukowski

1920 - 1994