Koupit knihy

Jarmila Bachmannová

česká, 1950


Nahrávám...

Životopis

PhDr. Jarmila Bachmannová, CSc.
Vystudovala češtinu a italštinu na Filozofické fakultě UK, po ukončení studia nastoupila do Ústavu pro jazyk český v Praze, kde pracuje v oboru česká dialektologie. Je jí blízké především nářečí rodného kraje – z Podještědí a Podkrkonoší.
Publikace: Podkrkonošský slovník, Praha 1998, zpracovává slovní zásobu dvěma způsoby: jednak v úplném ideografickém slovníku, který obsahuje zhruba 25 tisíc položek, včetně frazeologie a obsáhlého názvosloví z oboru sklářství, jednak v diferenčním (nářečním) slovníku abecedním.
Je spoluautorkou obsáhlého dialektologického kompendia Český jazykový atlas (I–VI, Praha 1992–2009) a několika dalších knih, např. České nářeční texty (Praha 1976), Český jazyk na přelomu tisíciletí (Praha 1997), Encyklopedický slovník češtiny (Praha 2002). Netradiční publikací jsou dva kompaktní disky s autentickými ukázkami nářečí Jak se mluví v Čechách, Praha 2000, a Jak se mluvilo v českých vesnicích v cizině, Praha 2002 (oba ve spolupráci s P. Jančákem). Spolu s V. Suksovem vydala slovník Jak se to řekne jinde. Česká přísloví a jejich jinojazyčné protějšky, Praha 2007, obsahující v sedmi jazycích přes 9500 přísloví a rčení. Edičně připravila monografii Luďka Bachmanna: Nářečí na Vysokomýtsku (2001).(zdroj životopisu: databáze nakladatelství)

Přidat ocenění

Ocenění

U autora není zatím žádné literární ocenění.

Populární autoři: