Janko Jesenský

slovenská, 1874 - 1945

Nahrávám...

Životopis

JUDr. Janko Jesenský
(* 30. december 1874, Martin – † 27. december 1945, Bratislava)
bol slovenský básnik, prozaik, prekladateľ.


Životopis

Narodil sa v Turčianskom Svätom Martine. Jeho otec, Ján Jesenský-Gašparé, bol advokátom a významným činiteľom slovenského národného hnutia a spoluorganizátorom akcií celonárodného významu (Memorandum národa slovenského, Matica slovenská a pod.). Vzdelanie získaval v rodisku, neskôr na gymnáziu v Banskej Bystrici, Rimavskej Sobote a v roku 1893 zmaturoval v Kežmarku. Dvojročnú právnickú akadémiu absolvoval v Prešove, doktorát práv získal v Kluži (Rumunsko). V Budapešti zložil advokátsku skúšku. Potom pracoval ako advokátsky koncipient v Lučenci, Bytči, Liptovskom Mikuláši, Martine a v Novom Meste nad Váhom. Tu si vytvoril vážnejší ľúbostný vzťah k mladej klaviristke a speváčke Oľge Kraftovej. V roku 1905 začína v Bánovciach nad Bebravou svoju samostatnú advokátsku kariéru. Po ôsmich rokoch sa žení s Annou, dcérou významného štúrovského historika Júlia Bottu. V 1914 narukoval k trenčianskemu pluku. Bol obvinený z vlastizrady, roku 1915 odvelený na ruský front, prešiel do ruského zajatia a po čase sa zapojil do československého odboja v Rusku. Redigoval viacero časopisov- voronežský Čechoslovan (tu sa stretol so spisovateľskými kolegami Jozefom Gregorom-Tajovským a J.Haškom), kyjevské Slovenské hlasy. Bol zvolený za podpredsedu ruskej odbočky Československej národnej rady a po zložitých politických kolíziách s boľševikmi sa dostal domov. V roku 1919 sa pustil do povojnového budovania vo viacerých úradoch dožívajúcej republiky. V roku 1922 bol županom v Rimavskej Sobote, potom veľkožupanom v Nitre, v roku 1929 prešiel do Bratislavy, kde sa stal vládnym radcom, neskôr viceprezidentom Krajinského úradu. Aktívne sa zúčastňoval nielen na politickom, ale i kultúrnom a spoločenskom živote. V rokoch 1930 – 1939 bol podpredsedom Spolku slovenských spisovateľov, v roku 1933 sa stal šéfredaktorom v časopise Slovenské smery umelecké a kritické. V roku 1939 sa utiahol do súkromia, no i napriek tomu podporoval protifašistické hnutie. 27. novembra 1945 bol ako prvý Slovák menovaný za národného umelca, no o mesiac neskôr zomiera. V roku 1950 boli jeho telesné pozostatky odvezené a uložené do rodinnej hrobky Jesenských na Národnom cintoríne v Martine.


Tvorba

Jesenský sa svojou tvorbou stal významným predstaviteľom slovenskej modernej prózy. Je jedným zo skutočne prvých tvorcov modernej slovenskej literatúry a reprezentant jej prvej vlny predovšetkým v poézii. Okrem vlastnej tvorby tiež prekladal, najmä poéziu A. S. Puškina, S. Jesenina, či A. Bloka. Literárnej tvorbe sa začal venovať v roku 1889 na kežmarskom gymnáziu. Po priebežnej príprave a časopiseckom publikovaní množstva besedníc, čŕt, humoresiek, noviel a poviedok, uzrel v Ružomberku svetlo sveta jeho prozaický debut. Prvé krátke prózy sú postavené na anekdote. Ťažiskom jeho prozaickej tvorby pred rokom 1918 sú psychologické novely. Ako prvý v slovenskej poézii tiež sproblematizúva vlastné city, čím do značnej miery porušuje tradičný charakter lyrického hrdinu, a svoje diela umiestňuje tak do dedinského, ako i malomestského prostredia a majú humoristické ladenie, ktoré postupne prerastá do satirickej kresby.


Dielo

Poézia
1897 – Vyznanie, báseň (vyšla v časopise Slovenské pohľady)
1905 – Verše J. Jesenského, básnická zbierka
1918 – Z veršov Janka Jesenského, zbierka básní (v roku 1919 vyšla pod názvom Zo zajatia v Amerike)
1923 - Verše J. Jesenského 2, zbierka básní
1932 - Po búrkach, básnická zbierka
1944 - Náš hrdina, lyricko-epická skladba
1945 - Čierne dni, básnická zbierka
1945 – Proti noci, zobrané spisy
1945 - Na zlobu dňa, zv. 1 a 2, básnická zbierka
1948 - Jesenný kvet, posmrtne zostavená a vydaná zbierka

Dráma
1895 – Bozky súboja alebo Poručík, divadelná fraška (len rukopis, knižne vyšlo až v roku 1961 v časopise Slovenské divadlo)
1895 – Medicína účinkuje, divadelná fraška (len rukopis)

Próza
1913 - Malomestské rozprávky, zbierka krátkych próz
1933 - Cestou k slobode, dokumentárna próza (podnadpis Úryvky z denníka 1914 - 1918)
1935 – Zo starých časov, zbierka noveletiek
1934 a 1938 – Demokrati, zv. 1 a 2, román a najrozsiahlejšie prozaické dielo (v roku 1980 bol na jeho námety nakrútený celovečerný film, ktorý režíroval Jozef Zachar)
1940 – Dva medvede
1941 – Kvôli klasifikácii
1942 – Prefíkaná sláva
1943 – Železničné nešťastie
1944 – Novely, zobrané spisy
1945 – Reflexie, zobrané spisy
1946 - Strach

Výbery
1921 – Zobrané práce Janka Jesenského 1 – 3
1932 – Výbor z básní Janka Jesenského
1934 – Výber z malomestských rozprávok, výber z prózy
1944 / 1948 – Zobrané spisy Janka Jesenského 1 –21
1950 – Pani Rafiková a iní, výber z prózy
1953 – Ženích a iné rozprávky, výber z prózy
1953 – Výber z diela, výber z prózy
1955 – Láska a život, výber z poézie
1956 – Na zlobu dňa, výber z poézie
1957 / 1968 – Spisy 1 – 9
1960 – Slnečný kúpeľ, výber z prózy
1975 – Maškarný ples a iné poviedky, výber z prózy
1977 – Jesenský 1 – 2 (edícia Zlatý fond slovenskej literatúry)

Preklady
1936 – Výber z poézie, preklady ruského básnika Sergeja Jesenina
1942 – Eugen Onegin, preklad diela od A. S. Puškina

Ostatné diela
1918 – Počiatky slovenského pravopisu
1918 – Nástin dejín slovenskej literatúry
1970 – Listy slečne Oľge, výber vyše 70 listov Oľge Kraftovej

Zdroj životopisu: sk.wikipedia.org

Populární autoři:

J. R. R. Tolkien

1892 - 1973