Koupit knihy

Jana Vachulová

česká, 1959


Nahrávám...

Životopis

Jana Vachulová roz. Válková, nar.3.5.1959

Studia speciální pedagogiky v Praze ukončila v r. 1982 diplomovou prací "Pojmy a představy nevidomých dětí školního věku". Od roku 1979 vedla oddíl na škole pro nevidomé na Hradčanech, kam
také po ukončení studia nastoupila jako učitelka I. stupně. Po mateřské dovolené nastoupila v r. 1990 do nově vznikajícího pracoviště rané péče pro rodiny s těžkým postižením zraku při České unie nevidomých a slabozrakých. Od roku 1997 do konce roku 2002 byla předsedkyní občanského sdružení Společnost pro ranou péči.
V rámci týmu cestujících poradkyň je její specializací integrace dětí s postižením zraku do běžných škol, dále rozvoj vnímání prostoru nevidomými a tyflografika. V rámci programu nadace Hilton-Perkins International absolvovala v r. 1993 měsíční školení v USA v oboru integrace.Zúčastňuje se mezinárodních workshopů s tematikou hmatových knih a ilustrací pro nevidomé děti (např. Stockholm 1990, Paříž 1991, Dijon 2003, Verbania 2004, Dijon 2005) Jako odborník na hmatové ilustrace je českým zástupcem v organizaci Tactus zabývající se podporou tvorby ilustrovaných hmatových knih pro nevidomé děti.
Je členkou mezinárodní organizace pedagogů zabývajících se výchovou osob se zrakovým postižením ICEVI, pravidelně se zúčastňuje zahraničních konferencí s touto tématikou, přispívá do odborného tisku (Informatorium 3-8, Výchovné poradenství...) a publikuje ve sbornících ( Kontrapunkty integrace, UK Praha, Možnosti rané intervence).
Společně s manželem a spolupracovníky, s kterými vedla deset táborů pro nevidomé děti, vydala v r. 1987 "Hry pro těžce zrakově postižené děti" ( asi 300 her ). V roce 1995 vyšlo díky nadaci Book-Handicap první české hmatové leporelo manželů Vachulových "O dvou princích" pro předškolní nevidomé děti. V roce 1997 byla spoluautorkou sborníku " Raná péče pro rodiny dětí se zrakovým a kombinovaným postižením", vydaného Společností pro ranou péči.
Věnuje se popularizaci problematiky osob postižením zraku jak prostřednictvím přednášek pro studenty různých škol (externě vyučuje již mnoho let jak na VOŠ ve Sv. Janu pod Skalou, tak na JABOKu), tak i ve sdělovacích prostředcích (do roku 2005 pravidelné příspěvky v celostátním pořadu pro nevidomé "Doteky" na stanici Praha). Každoročně buď vede absolventské a diplomové práce nebo je jejich oponentem (SPPG PedFUK, ETF, JABOK, VOŠ, UMPRUM). Je lektorem a supervizorem rekvalifikačního kursu "Poradce rané péče ", který je akreditován MŠMT.
Hovoří i píše anglicky, německy a francouzsky.
Na svém kmenovém pracovišti - Středisku rané péče v Praze, které je fakultním pracovištěm Pedagogické fakulty UK , je garantem praxí studentů.
Vdaná, 3 děti. Manžel Mgr.Robert Vachule – speciální pedagog na Škole A. Klára.
(zdroj životopisu: www.svatojanskakolej.cz/texty/zivotopisy/vachulova_jana.doc)

Přidat ocenění

Ocenění

U autora není zatím žádné literární ocenění.

Populární autoři:

Agatha Christie

1890 - 1976
Terry Pratchett

1948 - 2015
Johanna Lindsey

1952 - 2019