Jana Svobodová

česká, 1951

Nahrávám...

Životopis

Historička a spisovatelka vystudovala historii na Filosofické fakultě Karlovy univerzity v Praze. V Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR se jako vědecká pracovnice zabývala problematikou holocaustu v Protektorátu Čechy a Morava a participovala na několika odborných studiích s touto tématikou.
V oblasti středověkých dějin západní Evropy se zaměřila na výzkum kronik křižáckých výprav, původních archivních dokumentů, vztahujících se k historii rytířských rodů, kacířských hnutí a poezie provencálské a sicilské školy.
V současné době se věnuje především literární tvorbě a překladům historické beletrie z angličtiny a italštiny.

Zdroj životopisu: přebal knihy série Život císařův

Populární autoři:

Charles Darwin

1809 - 1882