Koupit knihy

Jana Stráska

slovenská, 1979


Nahrávám...

Životopis

Absolventka Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, kombinácia slovenský jazyk a literatúra — dejepis. V rokoch 2002 - 2009 pôsobila ako učiteľka na rôznych typoch škôl (od ZŠ až po gymnázium). Od r. 2009 je internou doktorandkou na Fakulte humanitných vied UMB.
Vo svojej výskumnej činnosti sa orientujem na dejiny 20. storočia a regionálne dejiny. Zaujímam sa najmä o obdobie Slovenskej republiky 1939 - 1945.
(zdroj životopisu: www.fhv.umb.sk)

Přidat ocenění

Ocenění

U autora není zatím žádné literární ocenění.