Jana Rezková

česká, 1954

Nahrávám...

Životopis

Vystudovala píseckou SZŠ, původní povolání dětská zdravotní sestra,
nyní knihovnice v dětském oddělení MěK, recenzentka nových knih.
První verše vydávala v elektronické podobě na Internetu. Poprvé byla spoluautorem tištěného almanachu začínajících autorů “Slova a slůvka“, účastnila se několikrát autorského čtení (1x v Praze), přispívala do regionálního kulturního měsíčníku KRA.
Pod záštitou nakladatelství ALISA se podílela jako spoluautor na almanachu „Milostná poezie 2004“, „Básníci třetího tisíciletí 2005“, „Současná poezie 2005“, „Poetické osmisměrky 2005“, „Milostná poezie 2006“, „Erotická poezie 2007“ a „Současná poezie 2007“. V roce 2005 vyšla v nakladatelství ALISA kniha Na tenkém ledě s její obálkou cover © Jana Rezková 2005. Též přispívala na webové stránky Poetismus a krátce byla členkou Literárního klubu Čáslav. Stále se zúčastňuje různých soutěží, například Kouzelný klíč, Povídka roku a jiné. Byla recenzentkou nových knih pro literární webové stránky
Knihovnice.cz .

Zdroj životopisu: Nakl. Alisa

Populární autoři:

Bertrice Small

1937 - 2015