Koupit knihy

Jana Plátová

česká, 1976


Nahrávám...

Životopis

Mgr. Jana Plátová, Ph.D.

Vzdělání:
1994-1995 studium latiny a němčiny na Pedagogické fakultě Jihočeské Univerzity v Českých Budějovicích (2 semestry)
1995-2000 studium klasické filologie na Filozofické fakultě
Masarykovy Univerzity v Brně (21. 6. 2000 zakončeno státní magisterskou zkouškou)
2000-2006 postgraduální studium v oboru klasická filologie na Filozofické fakultě Masarykovy Univerzity v Brně. Disertační práce na téma „Klement z Alexandrie – Hypotypóseis (první křesťanský komentář Písma)“ obhájena 1. 2. 2007
2005-2011 studium katolické teologie na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci (13. 1. 2011 zakončeno státní magisterskou zkouškou)

Členství v odborných institucích:
od r. 2003 členem Jednoty klasických filologů
od r. 2008 členem International Association of Patristic Studies (IAPS/AIEP; viz www.aiep-iaps.org/EN/index.html)
od r. 2008 členem Patristické společnosti ČR(zdroj životopisu: http://www.cmtf.upol.cz/menu/struktura-cmtf/katedry/katedra-)

Přidat ocenění

Ocenění

U autora není zatím žádné literární ocenění.