Jana Hajšlová

česká, 1952

Nahrávám...

Životopis

Narozena 8.6.1952 v Praze. Absolvovala VŠCHT v r. 1975. Po studiích byla v letech 1975–1978 řádnou aspirantkou, kandidátskou disertační práci obhájila v r. 1979. V letech 1979–1989 byla odbornou asistentkou, docentkou pro obor Chemie a analýza potravin byla jmenována v r. 1989, profesorkou pro obor Chemie a analýza potravin v r. 1997.

Zdroj životopisu: www.vscht.cz

Populární autoři:

Jules Verne

1828 - 1905
Carl Sagan

1934 - 1996