Jan Zrzavý

česká, 1964

Nahrávám...

Životopis

Prof. RNDr. Jan Zrzavý, CSc. (* 1964 Praha) patří k předním českým biologům zabývajícím se evoluční biologií a fylogenezí.

V současné době pracuje v Entomologickém ústavu AV ČR na výzkumu fylogeneze a evoluční morfologie bezobratlých a přednáší kurzy z oblasti evoluční biologie a fylogeneze na Biologické fakultě Jihočeské univerzity. Patří k zakladatelům přednáškového cyklu Čtvrtky ve Viničné na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. Krom odborných článků též přispívá do populárně naučného přírodovědeckého časopisu Vesmír, týdeníku Respekt a píše populárně naučné knihy a učebnice v oblasti svých oborů.

Zdroj životopisu: http://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Zrzavý_(biolog)

Populární autoři: