Jan Zábrana

česká, 1931 - 1984

Nahrávám...

Životopis

Jan Zábrana byl básník, prozaik, autor deníkových záznamů, editor a překladatel.

Jan Zábrana se narodil v rodině, ve které oba rodiče byli učitelé, politicky činní v národněsocialistické straně. V politických procesech po roce 1948 byli oba odsouzeni k mnoha létům vězení. Jiřina Zábranová napsala knihu vzpomínek Ohlédnutí – vydáno posmrtně 1994.

Po maturitě 1950 nebyl Jan Zábrana z politických důvodů přijat na FF UK. Začal studovat na Římskokatolické bohoslovecké fakultě, tu však musel po čtyřech semestrech opustit. Po zatčení otce v roce 1952 se musel vystěhovat z rodinného
domu v Humpolci. Přesídlil natrvalo do Prahy, kde v letech 1952–54 pracoval jako zámečník a brusič. V té době se seznámil s výtvarníky a literáty mimo oficiální umělecké struktury, např. Vladimírem Holanem, Bohumilem Hrabalem a dalšími. Celoživotní přátelství navázal s prozaikem a publicistou Josefem Jedličkou a Josefem Škvoreckým.

V roce 1955 byl Jan Zábrana přijat do Kruhu překladatelů a od té doby pracoval jako překladatel z ruštiny a angličtiny.

Zdroj životopisu: spisovatele.cz

Populární autoři:

Carl Sagan

1934 - 1996