Ján z Turca

slovenská, 1435 - 1488

Nahrávám...

Životopis

Ján z Turca (nem. Johannes de Thurocz; súdobé písanie …de Thwrocz; maď. Thuróczy János) (* 1435, Pýr, Slovensko – † medzi 1488 a 1490) bol slovenský kronikár a historik.

Jeho rodina pochádzala z Turca. V rokoch 1467 - 1475 bol notárom krajinského sudcu, potom notárom hodnoverného miesta v Šahách, v rokoch 1476 - 1488 bol hlavným notárom krajinského sudcu na kráľovskom dvore.

Jeho Uhorská kronika je vrcholom dobovej kronikárskej tvorby. V diele opisuje dejiny Uhorska od príchodu Maďarov do podunajskej oblasti až po obdobie vlády Mateja Korvína, pričom čerpá zo starších kroník (napr. Kronika Jána zo Šarišských Sokoloviec), diel talianskych humanistov a dobovej korešpondencie a listín. Nejde však o suché podanie faktov, ale výklad dejín sa prelína s anekdotami, povesťami a prirovnaniami. V jeho kronike je tiež prvý raz doložené pomenovanie „Slovák“ v tvare s koncovkou obsahujúcou dnešné -a-.

Zdroj životopisu: sk.wikipedia.org

Populární autoři:

Jules Verne

1828 - 1905
Bertrice Small

1937 - 2015