Koupit knihy

Ján Valter

slovenská, 1959 - 2017


Nahrávám...

Životopis

Profesný životopis

Narodil sa 20.10.1959 v Bratislave.
Gymnázium I.Horvátha v Bratislave absolvoval maturitou v r. 1978
Technickú univerzitu – elektrotechnickú fakultu absolvoval v rokoch 1978 – 1984 a ukončil štátnou záverečnou skúškou.
V roku obhájil na Filozofickej fakulte UK dizertačnú prácu “Karikatúra v kontexte spoločenského vývoja na Slovensku v rokoch 1918 – 1925” a bol mu priznaný titul PhD.
Je ženatý (od roku 1983), manželka Anka, štyri deti (Matúš, Zuzana, Lukáš, Marek).


Zamestnanie:
1984 – 1989 Výskumný ústav káblov a izolantov, Výskumný ústav chemickej
technológie, Ústav pre informácie a riadenie v kultúre
od 1990 slobodné povolanie
od 1991 grafické štúdio Jared a Valter
od 1995 reklamná agentúra Maxum, Art Director, Creative Director
Autodidakticky doštudoval grafiku a marketingovú komunikáciu.
Od roku 2003 prednáša na Filozofickej fakulte UK v Bratislave, na katedre Marketingovej komunikácie.

Venuje sa voľnej tvorbe v oblasti grafiky, kresby, karikatúry, maľby, tvorbe objektov, tvorbe animovaných filmov a literárnej tvorbe. V oblasti reklamy sa venuje tvorbe scenárov, sloganov, grafických návrhov a kreatívnych kampaní. Do dnešných dní vytvoril takmer 7000 výtvarných diel.

Kresby publikuje od roku 1988 v časopisoch doma i v zahraničí. ( 48 rôznych periodík)

Ilustrácie kníh, grafický návrh obálok kníh - 41 kníh

Spoločné výstavy a súťaže v oblasti kresby a karikatúry doma a v zahraničí : 470
Ceny: 31 cien doma a v zahraničí (Francúzsko, Taliansko, Turecko, Poľsko, Brazília, Chorvátsko…)

Inštaloval doteraz 17 autorských výstav

V reklame pracuje od roku 1991. Je autorom a spoluautorom cca 16 - tich scenárov a námetov na TV spot , cca 20 – tich námetov a scenárov na rozhlasový spot, množstva kreatívnych koncepcií a grafických spracovaní v printoch. Takisto je autorom mnohých sloganov.

V posledných dvoch rokoch nepravidelne prednáša na Akadémii vzdelávania na tému “Kreativita v reklamnej tvorbe”

Je členom Slovak PEN Centre, Spolku grafikov Slovenska,.(zdroj životopisu: uniba.sk)

Přidat ocenění

Ocenění

U autora není zatím žádné literární ocenění.

Populární autoři:

Carl Sagan

1934 - 1996