Ján Tužinský

slovenská, 1951 statistiky

Nahrávám...

Životopis

29. marec 1951, Zlaté Moravce) je slovenský prozaik a esejista, autor literatúry pre deti a mládež.
Vzdelanie získaval v Beladiciach a Zlatých Moravciach, neskôr študoval na prírodovedeckej fakulte, potom na filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave teóriu kultúry. Po ukončení štúdia pracoval vo vydavateľstve Tatran, v Slovenskom rozhlase, kde bol v rokoch 1994 - 1997 jeho ústredným riaditeľom. V rokoch 1993 - 2002 bol predsedom Spolku slovenských spisovateľov. V súčasnosti pôsobí v Rádiu Devín. Žije v Bratislave.
Vo svojich dielach sa venuje otázkam podceňovaných spoločenských problémov, analyzuje životný štýl súčasnej slovenskej inteligencie, no taktiež sa vracia do obdobia 2. svetovej vojny. Veľa priestoru venuje kritike, no jeho postupy vyznievajú skôr moralizátorsky. Spolupracuje s rozhlasom, pre ktorý napísal viacero pôvodných textov, ako aj dramatizácií diel zo svetovej literatúry.

Zdroj životopisu: sk.wikipedia.org

Populární autoři:

Agatha Christie

1890 - 1976