Jan Svatopluk Presl

česká, 1791 - 1849

Nahrávám...

Životopis

Jan Svatopluk Presl byl profesor zoologie a mineralogie na univerzitě v Praze a jeden z nejvýznačnějších českých přírodovědců 19. století. Spoluzakládal českou
odbornou terminologii mnoha vědních oborů, zejména pak v mineralogii, chemii, zoologii a
botanice. Zavedl dvouslovné pojmenovávání anorganických sloučenin a rozlišování oxidačního čísla pomocí přípon (v jeho původním systému bylo ovšem přípon pouze 5). V roce 1821 se podílel na založení prvního česky psaného vědeckého časopisu Krok, na jehož dalším vydávání se poté podílel.

Zdroj životopisu: spisovatele.cz

Populární autoři: