Koupit knihy

Jan Stříbrný

česká


Nahrávám...

Životopis

Narozen v Radimi u Jičína v křesťansky založené rodině rolníka, která zažila nátlak a šikany režimu (otec soukromě hospodařil do roku 1959 a pak 1965-1989). Kromě FF UK (1968-1973), obor dějepis – čeština, absolvoval v letech 1980 -1989 tajné studium teologie.
Pracoval v Ústředí Českého svazu protifašistických bojovníků, zodpovědný za historicko-dokumentační komise (1974-1990) a v Historickém ústavu Armády ČR (1990–1994) jako vědecký tajemník Památníku odboje a historik 2. odboje se zaměřením na domácí demokratický odboj, persekuci Židů a postavení církví v letech 1939–1945. Od roku 1995 je 2. viceprezidentem Česká křesťanská akademie, zodpovědným za výzkumné projekty týkající se historie katolické církve, respektive ostatních křesťanských církví v letech 1939–1989. V současnosti koordinátor projektu České biskupské konference Martyrologium katolické církve v českých zemích ve 20. století. Je autorem a spoluautorem řady odborných publikací.(zdroj životopisu: http://www.ustrcr.cz/cs/clenove-vedecke-rady)

Přidat ocenění

Ocenění

U autora není zatím žádné literární ocenění.