Ján Stacho

slovenská, 1936 - 1995

Nahrávám...

Životopis

1. január 1936, Trnava – † 15. júl 1995, Bratislava; bol slovenský básnik a prekladateľ, člen tzv. Trnavskej skupiny
Pochádza z robotníckej rodiny a vzdelanie získaval v Trnave, kde v roku 1954 aj zmaturoval, a pokračoval štúdiom na lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, ktoré ukončil v roku 1960. Pracoval ako lekár v Rožňavskom Bystrom a v Šenkviciach. V rokoch 1964 - 1969 pracoval ako redaktor vo vydavateľstve Slovenský spisovateľ, krátko pôsobil ako československý kultúrny atašé v Indii a v rokoch 1970 - 1973 bol šéfredaktorom Revue svetovej literatúry. Po autonehode v roku 1973 bol v invalidnom dôchodku, nakoľko ostal doživotne pripútaný na lôžko.
Je jedným z najosobitejších básnikov-konkretistov Trnavskej skupiny, ktorý do svojej poézie vnáša nové senzibilné videnie sveta a jeho faktov, a prekladá ho cynizmom a drsnosťou. Jeho poetika je založená najmä na preexponovanej zmyslovosti, zmyslovom vnímaní, výrazná erotická rovina vnímania, z tohto rámca sa vymyká posledná zbierka (napísaná po autonehode a následnom takmer totálnom ochrnutí) Z prežitého dňa. Prostredníctvom jazyka a motívov žena a muž, láska a bolesť, samota a viera, krutosť a čistota, detstvo a domov, choroby a hrôzy, smrť a život sa usiluje vyťažiť nové vnímanie, pociťovanie a videnie. Skepsa, smútok, zúfalstvo, ale aj viera v život s ustavičnou inováciou a metamorfózami, ktoré v sebe nesú humanistické posolstvo oslobodzujú básnika od rutinérstva a sebauspokojovania. Jeho poézia je výrazom protirečení sveta v 60. rokoch 20. storočia, ale aj subjektívnych konfliktov vychádzajúcich z rozporov skutočnosti a osobných problémov, ktoré prináša život. Spôsobom, ako ich autor zachytil vo svojej poézii, sa radí k popredným osobnostiam slovenskej literatúry. Objavuje nové dimenzie ľudského sveta, vytrháva čitateľa z všednej skutočnosti a ponúka mu dosiaľ neobjavené obzory, obohacuje jeho vnímavosť a videnie. Okrem vlastnej tvorby tiež prekladal poéziu z francúzštiny (Jean-Nicholas Arthur Rimbaud), španielčiny, poľštiny a taktiež prekladal i juhoslovanskú poéziu.

Zdroj životopisu: sk.wikipedia.org

Populární autoři:

Agatha Christie

1890 - 1976