Jan Sovák

česká, 1953

Nahrávám...

Životopis

Akademický malíř Jan Sovák se narodil v Táboře. Od roku 1983 žije a tvoří v kanadské provincii Alberta. Od mládí se zajímal o život pravěku, k čemuž ho inspiroval především Zdeněk Burian. Proslavil se stovkami zdařilých rekonstrukcí z tohoto historického období, které vytváří pod vedením světově uznávaných vědců.
Jan Sovák je považován za jednoho z nejlepších paleoartistů; tak se nazývají malíři, kteří se věnují tématům z doby pravěku. Jeho díla jsou ozdobou významných muzeí v Evropě, Asii i Americe. Mezi nejznámější a nejzajímavější patří rozsáhlá paleontologická expozice v pražském Národním muzeu.
Ilustroval téměř tři sta knih, vytvořil několik televizních a filmových dokumentů. Původně užíval klasické výtvarné techniky, které v poslední době obohacuje počítačovými efekty, a tak dosahuje mimořádné působivosti výsledného díla.
Čeští čtenáři znajíilustrace Jana Sováka z publikací Velcí dinosauři (1994), Svět pravěku (2001) a Ztracená moře uprostřed Evropy (2003).
V současné době se mimo jiné věnuje komponování filmové hudby, animaci a psaní knih. Je autorem trojdílného románu o paralelním světě, jejž si za filmovou předlohu vybral Hollywood.
Poslední dílo Jana Sováka, román Andělé se nepůjčují, je intimní, lehce surrealistickou výpovědí o velké lásce, které osud vyměřil bolestně krátkou dobu.

Zdroj životopisu: Kniha Andělé se nepůjčují

Populární autoři: