Koupit knihy

Ján Sivok

slovenská, 1979


Nahrávám...

Životopis

Rodák z Divína, je absolventom Drevárskej fakulty Technickej univerzity vo Zvolene, odbor podnikový manažment. V súčasnosti pracuje ako projektový manažér v oblasti spracovania žiadostí o štátne dotácie a prostriedky z Európskej únie, rozvojových štúdií obcí a regiónov, a tiež ako lektor v ekonomickej oblasti. Zameriava sa na rozvoj regiónu najmä v oblasti cestovného ruchu.
Od gymnaziálnych čias je jeho koníčkom regionálna história, dejiny rodnej obce a jej pamiatok. V roku 1998 obsadil 3. miesto v treťom ročníku celoštátnej súťaže stredoškolských odborných prác zo slovenských dejín. Výsledkom jeho amatérskeho historického výskumu bolo knižná publikácia Divín - tajomstvá histórie (1999) s celým radom nepublikovaných informácií, fotografií a spomienok poslednej žijúcej obyvateľky kaštieľa v Divíne - dnes 84 - ročnej grófky Kataríny Pálffyovej.
V roku 2007 vypracoval základný rozvojový dokumentu obce Divín - Program hospodárskeho a sociálnej rozvoja obce.(zdroj životopisu: Divín - Svedkovia histórie)

Přidat ocenění

Ocenění

U autora není zatím žádné literární ocenění.

Populární autoři:

George Gamow

1904 - 1968