Koupit knihy

Ján Šikura

slovenská, 1898 - 1945


Nahrávám...

Životopis

Bol slovenský historik a stredoškolský pedagóg.

Učil na gymnáziách v Žiline a v Martine (od 1925), kde bol zároveň kustódom numizmatického oddelenia Slovenského národného múzea. Venoval sa výskumu histórie Turca, najvýznamnejšou prácou sú jeho "Miestopisné dejiny Turca". V SNM založil a viedol numizmatický kabinet, skatalogizoval numizmatické zbierky. Zhromaždil vzácne rukopisy v origináloch i odpisoch (napr. odpis listu Martina Luthera Františkovi Révajovi z roku 1539). Písal mnohé obecné kroniky.

Počas 2. svetovej vojny sa zúčastnil protifašistického odboja a Slovenského národného povstania, bol členom Revolučného národného výboru v Martine, v decembri 1944 bol fašistami väznený.(zdroj životopisu: https://sk.wikipedia.org/wiki/J%C3%A1n_%C5%A0ikura)

Přidat ocenění

Ocenění

U autora není zatím žádné literární ocenění.

Populární autoři:

Agatha Christie

1890 - 1976