Jan Sedlák

česká, 1943 - 2016

Nahrávám...

Životopis

prof. PhDr. Jan Sedlák. CSc. (* 24. června 1943, Brno) je českým historikem umění, především architektury.

V současné době (od 1. 12. 2000) působí jako děkan Fakulty výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně. Jeho odborný zájem se týká především architektury historismu, secese a meziválečného modernismu. Publikoval například knihy o brněnské secesi a brněnských vilách, věnoval se také moravské tvorbě Jana Santiniho. Spíše okrajově se věnoval také malířskému dílu, konkrétně dílu Henriho de Toulouse-Lautrec a Paula Gauguina.

Zdroj životopisu: encyklopedie.seznam.cz

Populární autoři: