Koupit knihy

Jan Rulík

česká, 1744 - 1812


Nahrávám...

Životopis

Svoji životní dráhu začínal Jan Nepomuk Josef Rulík jako hudební skladatel, zpěvák a varhaník v pražských kostelích. Za zásluhy o rozvoj chrámové hudby byl jmenován i pražským měšťanem.

Seznámil se s českými vlastenci, především s V. M. Krameriem, a brzy patřil "k nejčilejším buditelům českým", ke skupině "lidových" literátů, kteří prostřednictvím populární četby usilovali o vzdělání, zábavu i národní uvědomování českého lidu. Napsal či přeložil a upravil téměř půl stovky knih nejrůznějších literárních žánrů, určených lidovému čtenáři. Národní snahy své doby nejvýrazněji vyjádřil ve spise Sláva a výbornost českého jazyka, kterým v roce 1792 vystoupil na obranu českého jazyka, a v pětidílném Kalendáři historickém (1779-1810), jakémsi pokračování známého stejnojmenného díla Daniela Adama z Veleslavína. Po Krameriově smrti se za nezletilého syna Václava Rodomila Rulík na několik let spolu s F. J. Tomsou ujal redakce jeho populárních novin.(zdroj životopisu: http://www.libri.cz/databaze/kdo18/list.php?od=r&start=21&co)

Přidat ocenění

Ocenění

U autora není zatím žádné literární ocenění.

Populární autoři:

Jules Verne

1828 - 1905