Jan Rous

česká, 1869 - 1950

Nahrávám...

Životopis

Nejprve vedl školní kroniku, v letech 1921–1931 kroniku obecní, které vtiskl osobitý ráz. Kronika byla pro své vysoké kvality často oceňována. Působil také jako knihovník a vzdělavatel v místní organizaci Sokola a jako důvěrník Přípravného komitétu pro zvelebení Valašska. Zastával místo předsedy okresní učitelské jednoty, byl členem okresního školního výboru a na stáří i ředitelem vsetínského muzejního spolku. Stal se zakladatel vlastivědného sborníku Naše Valašsko, spolu s Františkem Táborským a Josefem Válkem.

Přispíval do mnoha periodik, mimo jiné do Učitelských listů a Lidových novin.

Zdroj životopisu: spisovatele.cz

Populární autoři:

Carl Sagan

1934 - 1996