Koupit knihy

Jan Rosacius Hořovský

česká, 1581 - 1632


Nahrávám...

Životopis

Farář v Mníšku a od r. 1613 v Litni. V r. 1615 se stal farářem u sv. Mikuláše v Praze. Na počátku českého stavovského povstání v r. 1618 náležel k podněcovatelům této vzpoury. V Karlově koleji v květnu 1618 vedl řeč ke shromážděným českým stavům a vydal zvláštní popis počátku tohoto osudového sněmu. V r. 1621 vybrán za duchovního rádce uvězněným českým šlechticům, které doprovodil 27.6.1621 na popraviště. Počátkem r. 1622 odešel do Německa, kde působil do r. 1631. Při vpádu Sasů do Čech se vrátil do Prahy na své místo u sv. Mikuláše. Později znovu odešel do Německa, kde v r. 1637 zemřel. - Autor řady spisů s náboženským obsahem, např. Každodenní modlitby s přípravou k smrti, O hladu, pokutě Boží, hrozné kázání. V díle, které vyšlo pod názvem Koruna neuvadlá mučedníků Božích českých a vzácných hrabat, zachytil poslední chvíle života českých pánů odsouzených k smrti v r. 1621.

Přidat ocenění

Ocenění

U autora není zatím žádné literární ocenění.

Populární autoři: