Koupit knihy

Jan Poš

česká, 1920 - 1996


Nahrávám...

Životopis

Jeden z našich předních znalců čs. animované tvorby. Původním povoláním je teoretik výtvarného umění, potom přešel do Československého filmu, kde působil asi 35 let. Nejdříve pracoval v hraném filmu (podle jeho scénářů vzniklo několik filmů, např. film režiséra Václava Kršky MIKOLÁŠ ALEŠ, nebo středometrážní snímek J. Pinkavy OK 12 STARTUJE), později ho přilákala animovaná tvorba. Dlouhá léta působil jako dramaturg – v letech 1965-69 jako umělecký vedoucí studia animovaných filmů – později vedoucí dramaturg loutkových filmů. S jeho dramaturgickým přispěním vznikla dlouhá řada animovaných zejména pak loutkových filmů. Spolupracoval se všemi významnými tvůrci, jako byli a jsou Jiří Trnka, Břetislav Pojar, Hermína Týrlová ad. Byl členem umělecké rady Studia pro úpravu zahraničních filmů – dabingu, zasedal v umělecké radě armádního filmu, byl členem výběrové komise pro zahraniční filmy. Je autorem scénáře výstavy stálé expozice československého animovaného filmu na jihočeském zámku Kratochvíle. Své postřehy o animované tvorbě publikuje již po léta pravidelně ve Filmu a době, Kinu a Záběru. Časopis Zpravodaj Čs.. Filmu přinesl v ročníku 1987 jeho seriál o historii a současnosti čs. animovaného filmu. Upravený a doplněný text připravil Jan Poš pro vydání v Čs. filmovém ústavu, v nakladatelství Odeon vyšla jeho 200 stránková publikace Výtvarníci animovaného filmu, doplněná barevnou fotografickou přílohou.(zdroj životopisu: PROSNICOVÁ, Alexandra, NAVRÁTILOVÁ, Hana. Filmový kalendář 1)

Přidat ocenění

Ocenění

U autora není zatím žádné literární ocenění.

Populární autoři:

Wilbur Smith

1933 - 2021
Johanna Lindsey

1952 - 2019