Ján Palárik

slovenská, 1822 - 1870

Nahrávám...

Životopis

Ján Palárik (pseudonymy Beskydov, Ján Beskydov, Paliarik Ján) bol slovenský dramatik a publicista. Pochádzal z učiteľskej rodiny, a tak počiatočné klasické i hudobné vzdelanie dostal od rodičov. V klasickom vzdelávaní pokračoval v Žiline, Kecskeméte, teológiu študoval v Ostrihome, Bratislave a Trnave. Po vysvätení pôsobil v Starom Tekove, vo Vindšachte (teraz Štiavnické Bane) a Banskej Štiavnici. V rokoch 1852 - 1862 pôsobil na nemeckej fare v Pešti a od roku 1862 až do svojej smrti pôsobil v Majcichove. Spolupracoval pri zakladaní Matice slovenskej, v roku 1868 sa zúčastnil na založení novej politickej strany - Novej školy slovenskej. Taktiež sa venoval organizovaniu národného školstva a osvety.

Spočiatku bol činný najmä v periodikách; vydával časopis Cyrill a Method, neskôr redigoval Katolícke noviny pre dom a cirkev. Jeho literárne dielo sa skladá najmä z drám, no taktiež z mnohých publicistických diel a niekoľkých učebníc (náboženstva, čítaniek, gramatík pre slovenské školy). Vo svojich dielach vyjadruje najmä dve myšlienky: ozajstné vlastenectvo a snaha o rozmach slovenského jazyka, kultúry, no najmä o uvedomenie si a dôležitosť postavenia slovenského národa. Jeho diela tiež verne opisujú dobovú atmosféru, čím sú dôležitým prínosom pre pochopenie doby, v ktorej žil.

Zdroj životopisu: www.wikipedia.sk

Populární autoři:

Charles Bukowski

1920 - 1994