Jan Padych

česká, 1954

Nahrávám...

Životopis

Jan Padych je autorem příběhů z nejstaršího dávnověku i ze současnosti.
Narodil se 8.3.1954 v lázeňském měste Jeseník. Mládí prožil v Havířově, od r. 1989 žije a pracuje v Ostravě. Po absolvování střední ekonomické školy pracoval v obchodních organizacích v kontrolních a řídících funkcích na krajské i podnikové úrovni. V porevolučních letech působil převážně v pojišťovnictví, v letech 1994-1995 také jako jazykový redaktor v knižním nakladatelstvích Optys v Opavě. Od r. 2006 pracoval v bezpečnostních agenturách. Nyní ve starobní penzi.
Publikovat začal v dospělém věku ojedinělými povídkami a fejetony (hlavně v Čs. rozhlasu). V roce 1988 vyhrál celostátní soutěž GENERACE 88 v oboru próza. Od r. 2001 členem Obce spisovatelů.
V prvních porevolučních letech (1991 – 1992) psal velkoplošné články (eseje) do Ostravského večerníku. Zprvu pod pseudonymem Samuel Dan články („Současný démonismus“, „Padlý anděl Satan“, „Vděk starých bohů“), v nichž uplatnil své znalosti jak z prostředí křesťanských denominací, tak rovněž z okultní literatury. Později (1992 – 1993) vydával články již pod svým jménem a jejich obsah zaměřil především na pravěkou archeologii („Svědectví Býčí skály“, „O bronzových pokladech“, „Mystéria pravěkých nádob“). Následovaly knižní publikace (viz dále).
V roce 2004 společně se synem Danielem založili nakladatelství (nakl. Daniel Padych), kde vydal román „Bouře ve sklenici piva – pojišťovácký román“. Kniha byla vybrána Českou televizí jako námět k natočení celovečerního filmu „Každý den karneval“ (2005) s Pavlem Zedníčkem v hlavní roli, dále s Jitkou Asterovou, Michalem Dlouhým a dalšími populárními herci. (Scénář k filmu zpracovali Martin Fahrner, Michal Josef Przebinda a Aleš Jurda). Další kniha v tomto rodinném nakladatelství vyšla v r. 2013 elektronicky (na autorském webu www.padychbooks.com) pod názvem „Pravěké ženy a jejich velké tajemství“.
Jan Padych od mládí tíhnul k nejstarším dějinám a reáliím nejstarších kultur. Velmi se zajímal o starověké dějiny, také o pravěk střední Evropy. Odtud jeho zájem o nejstarší dějiny náboženství, včetně dějin magie a pověr. Vztah k pradávné historii vedl Jana Padycha k samostudiu. Své vědomosti doplňoval i dlouholetými diskusemi a korespondencí s odborníky. Jedním z nejvýznamnějších byl Profesor Rudolf Mertlík, klasický filolog, spisovatel, básník a překladatel, jeden ze zakladatelů Antické knihovny, se kterým se setkával v letech 1972 – 1985 (antická literatura, dějiny, reálie). Mnoho poznatků získal rovněž od PhDr. Jiřího Pavelčíka, CSc, archeologa a etnografa (1993 – 2009). Také od Mgr. Martina Golce Ph.D., archeologa a speleologa (2004 – 2008).
Knižní publikace
Sibyla a démonismus (1991, vydalo nakl. Petit družstva Sampex Ostrava)
Fotbalový generál (1995, vydalo nakl. Optys v Opavě
Krysa v hlavě (1996, vydalo nakl. Sena v Ostravě)
Z pravěkých ság – Nesmrtelný (2000, vydalo nakl. Alpress ve Frýdku Místku)
Bouře ve sklenici piva – pojišťovácký román (2004, vydalo nakl. Daniel Padych v Ostravě)
Čas vlků (2007, vydalo nakl. Alfa Publishing v Praze)
Pravěké ženy a jejich velké tajemství (2013, vydalo nakl. Daniel Padych v Ostravě)
Prastará tajemství, díl 1., Syn významného (2016, vydalo Nakladatelství Daniel v Ostravě)
Prastará tajemství, díl 2., Drtící palice (2016, vydalo Nakladatelství Daniel v Ostravě)
Prastará tajemství, díl 3., Strážci ohňů (2016, vydalo Nakladatelství Danie v Ostravě)
Prastará tajemství, díl 4., Jestřábí děvka (2016, vydalo Nakladatelství Daniel v Ostravě)
Prastará tajemství, díl 5., Příchod neznámého (2016, vydalo Nakladatelství Daniel v Ostravě)
Prastará tajemství, díl 6., Hněv předků (2016, vydalo Nakladatelství Daniel v Ostravě)
Krysa v hlavě (2016 - druhé vydání, vydalo Nakladatelství Daniel v Ostravě)
Bankéři z pergoly (2017, vydalo Nakladatelství Daniel v Ostravě)
Náš archaický svět (2017, vydalo Nakladatelství Daniel v Ostravě)
Příběhy z pravěku a ze současnosti (2017, vydalo Nakladatelství Daniel v Ostravě)
Machrovat by se nemělo (2017, vydalo Nakladatelství Daniel v Ostravě)
Vojna je krásná a každému ji přeji (2017, vydalo nakladatelství Daniel v Ostravě)
Starý pes, co dělal kariéru (2018, vydalo nakladatelství Daniel v Ostravě)

Filmový námět
Námět celovečerního filmu „Každý den karneval“, natočila Česká televize v r. 2005 podle knihy Jana Padycha: „Bouře ve sklenici piva – pojišťovácký román“

Zdroj životopisu: www.padychbooks.com, wikipedie

Populární autoři:

Charles Darwin

1809 - 1882