Jan Otčenášek

česká, 1924 - 1979

Nahrávám...

Životopis

Jan Otčenášek (19.11.1924 – 24.2.1979) byl autorem společenských realistických próz a scenárista.
Narodil se v Praze v rodině truhláře. Vystudoval obchodní akademii, maturoval v roce 1943. Poté byl krátce nasazen na práce v Německu, v letech 1944–45 pracoval v továrně Avia Letňany, kde byl činný v ilegální skupině mládeže Předvoj.
Po 2. světové válce začal studovat estetiku na FF UK, ale z rodinných důvodů nemohl studia dokončit. V letech 1947–51 pracoval ve Spolku pro chemickou a hutní výrobu jako exportní úředník. Od roku 1952 působil na sekretariátu Svazu československých spisovatelů, později jako první tajemník.
V roce 1960 se rozhodl pro svobodné povolání jako spisovatel. V roce 1973 začal pracovat jako dramaturg Filmového studia Barrandov.
Zemřel v Praze 24. února 1979

DÍLO:

Hlavní myšlenkou jeho díla je, že člověk má hledat své vlastní cíle a nepodléhat pohodlné, ale prázdné přizpůsobivosti.Zásadní otázka, jak se člověk vyrovnává se současnou dobou a svým okolím, byla pro něho vázána otázkou, jak se člověk dovede vyrovnat sám se sebou.

Do literatury vstoupil dvěma rozsáhlými romány nesoucími pečeť dobové angažovanosti:
• Plným krokem - 1952, pokus o tzv. budovatelský román
• Občan Brych - 1955, v románu sleduje autor únorové události r. 1948 a přesto, že se snaží o jejich vlastní vidění, podat je pro současnou politickou situaci plně nemůže.

K druhé vlně české válečné prózy patří:
• Romeo, Julie a tma - 1958, novela patřící k tomu nejlepšímu, co u nás bylo tehdy napsáno. Sugestivně líčí milostný vztah rozvíjející se mezi gymnazistou Pavlem a židovskou dívkou, kterou chlapec za děsivé atmosféry heydrichiády ukrývá. Příběh končí dívčiným tragickým sebeobětováním.
• Kulhavý Orfeus - 1964, rozsáhlý román v němž autor těžil z vlastních zážitků. líčí v něm život totálně nasazených studentů své generace a jejich ilegální činnost.

Od 60. let se autor soustředil na intimnější témata:
• Mladík z povolání - 1968, skeptická erotická novela o stárnoucím spisovateli, vytrvalém dobyvateli žen.
• Když v ráji pršelo - 1972, čtenářsky úspěšný román o mladé intelektuální manželské dvojici, která uniká z Prahy do šumavských hor. Zprvu prožívá idylické líbánky, ale představa, že přestavba starého mlýna na hotel jim poskytne novou spokojenou existenci, se nesplní.
• Víkend uprostřed týdne - 1975, jediná autorova hra - komedie na milosné téma.
• Pokušení Katarina - autorův životní, značně autobiografický román, v němž se snažil vyrovnat se kriticky sám se sebou. Český filmový režisér se v těžké osobní krizi setkává v Istrii s německou architektkou a jejich milostný vztah je poznamenán rozdílnou životní zkušeností. Román však zůstal nedokončeným torzem. Byl vydán posmrtně.

Otčenášek psal také scénáře k filmům podle svých knih:
• Občan Brych - 1958
• Romeo, Julie a tma - 1959
• Milenci v roce jedna - 1973

Původní scénáře:
• Kolik slov stačí lásce - 1961
• Láska mezi kapkami deště - 1979 s V. Kalinou

Pro televizi napsal:
• Romeo a Julie na konci listopadu - 1972, televizní hra
• Byl jednou jeden dům - 1976, scénář k seriálu s O. Daňkem.

Zdroj životopisu: http://www.spisovatele.cz/jan-otcenasek

Populární autoři:

Bertrice Small

1937 - 2015